Throw out là gì.

throw out la gi


cụm động từ throw out có 5 nghĩa:

nghĩa từ throw out

Ý nghĩa của throw out là:

Bạn đang xem: Throw out là gì.

 • thoát khỏi

ví dụ cụm động từ throw out

dưới đây là ví dụ cụm động từ throw out:

 - i threw out all my old clothes to make some space in my wardrobe. tôi đã vứt hết đồng quần áo cũ để tạo thêm nhiều không gian trong tủ quần áo của mình. 

nghĩa từ throw out

Ý nghĩa của throw out là:

 • trật khớp

ví dụ cụm động từ throw out

dưới đây là ví dụ cụm động từ throw out:

 - edward slipped on the ice and threw out his shoulder. edward bị trượt trên băng và bị trật khớp vai. 

nghĩa từ throw out

Ý nghĩa của throw out là:

Xem thêm: Thanh xuân là gì? Những câu nói về thanh xuân hay nhất  | Lafactoria Web

 • từ chối

ví dụ cụm động từ throw out

dưới đây là ví dụ cụm động từ throw out:

 - the committee threw the proposal out. Ủy ban đã từ chối đề xuất đó. 

nghĩa từ throw out

Ý nghĩa của throw out là:

 • sản ánh sáng, nhiệt

ví dụ cụm động từ throw out

dưới đây là ví dụ cụm động từ throw out:

 - the car throws out a lot of smoke. Ô tô sản ra rất nhiều khói độc. 

nghĩa từ throw out

Ý nghĩa của throw out là:

 • trục xuất (đuổi học)

ví dụ cụm động từ throw out

dưới đây là ví dụ cụm động từ throw out:

 - the school threw him out for smoking. trường học trục xuất anh ta vì tội hút thuốc. 

một số cụm động từ khác

ngoài cụm động từ throw out trên, động từ throw còn có một số cụm động từ sau:

 • cụm động từ throw away

 • cụm động từ throw in

  Xem thêm: Chơi hụi là gì? Hướng dẫn cách chơi hụi 5 triệu

 • cụm động từ throw off

 • cụm động từ throw on

 • cụm động từ throw out

 • cụm động từ throw over

 • cụm động từ throw together

 • cụm động từ throw up

 • cụm động từ throw yourself at

 • cụm động từ throw yourself into


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspNguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅