Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) là gì? Công thức xác định

free float la gi

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (tiếng Anh: free-float) là tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Định nghĩa

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trong tiếng Anh là free-float.

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Công thức xác định tỉ lệ free-float

f = (Khối lượng cổ phiếu lưu hành – Khối lượng cổ phiếu không tự do chuyển nhượng)/Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó:

f: tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float)

Xem thêm: Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ Dropbox

Các trường hợp cổ phiếu không được tự do chuyển nhượng

Cổ phiếu không được phép tự do chuyển nhượng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Số cổ phiếu đó thuộc quyền sở hữu của các đối tượng đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật như:

(1) cổ đông sáng lập

(2) phát hành riêng rẻ dưới 100 nhà đầu tư

(3) phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên

(4) cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của doanh nghiệp FDI khi chuyển sag công ty cổ phần

(5) các trường hợp hạn chế chuyển nhượng khác theo qui định

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông nội bộ và những người có liên quan

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông chiến lược

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của là cổ đông nhà nước

– Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn, ngoại trừ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lí quĩ và công ty chứng khoán) và quĩ đầu tư chứng khoán. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỉ lệ nắm giữ giảm xuống 4%.

Xem thêm: Nhà nước pháp quyền là gì ? Phân tích các quan điểm về nhà nước pháp quyền

Lưu ý khi làm tròn tỉ lệ free-float khi tính toán chỉ số

Tỉ lệ free-float tính chỉ số sẽ được làm tròn để tính toán chỉ số và giới hạn tỉ trọng theo nguyên tắc sau:

Với tỉ lệ free-float ≤ 15% : Làm tròn lên theo bước 1%.

Với tỉ lệ free-float > 15% : Làm tròn lên theo bước 5%.

Ví dụ

Tỉ lệ free-float của cổ phiếu A là 13.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỉ lệ free-float là 14%.

Tỉ lệ free-float của cổ phiếu B là 15.55%, khi tính toán chỉ số, cổ phiếu A sẽ có tỉ lệ free-float là 20%.

Thời gian chính thức áp dụng: Kì tháng 4/2019.

(Tài liệu tham khảo: QUY TẮC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BỘ CHỈ SỐ HOSE-Index, HoSE)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅