Tỉ lệ thanh toán bằng tiền (Cash Ratio) là gì? Công thức tính

cash ratio la gi

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền (tiếng Anh: Cash Ratio) cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn.

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền

Khái niệm

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền trong tiếng Anh gọi là: Cash Ratio.

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn. 

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền là thước đo khả năng thanh khoản của công ty, cụ thể là tỉ lệ tổng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty với các khoản nợ hiện tại của công ty. 

Số liệu này tính toán khả năng trả nợ ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc các nguồn gần tiền mặt, chẳng hạn như chứng khoán có thể bán được trên thị trường của một công ty. Thông tin này hữu ích cho các chủ nợ khi họ quyết định số tiền sẵn sàng cho một công ty vay. (Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Công thức tính

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền = Vốn bằng tiền/ Nợ phải trả ngắn hạn

Khảo sát tỉ lệ thanh toán bằng tiền của công ty cổ phần ABC.

Xem thêm: Phó Phòng Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì, Tìm Hiểu Thêm Về Phó Phòng Kế Toán

Chỉ tiêu

Năm X1

Năm X0

Chênh lệch

Vốn bằng tiền (triệu)

320

442

-122

Nợ ngắn hạn (triệu)

1.898

2.219

-321

Tỉ lệ thanh toán nhanh

Xem thêm: Sổ tiết kiệm là gì? Và những thông tin quan trọng cần nắm vững

0,17

0,20

-0,03

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền công ty năm X1 là 0,17 khá thấp. Xem xét quá khứ, tỉ lệ thanh toán bằng tiền mặt cũng khá thấp và xu hướng giảm. 

Nếu tình hình kinh tế tài chính lúc bây giờ ổn định thì có thể chấp nhận được nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ công ty không đảm bảo tiền cho thanh toán. Vì vậy công ty cần cải thiện vốn bằng tiền đáp ứng cho nhu cầu thanh toán.

Ý nghĩa của tỉ lệ thanh toán bằng tiền

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền thường được các nhà phân tích khảo sát để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các tỉ lệ thanh toán cung cấp cho người phân tích về khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở một thời kì, đồng thời khi xem xét các tỉ lệ thanh toán cũng giúp cho người phân tích nhận thức được quá khứ và chiều hướng trong khả năng thanh toán doanh nghiệp.

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng được tin tưởng và ngược lại tỉ lệ thanh toán càng thấp thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp khó mà tin tưởng được. Tỉ lệ thanh toán bằng tiền thường được chấp nhận xấp xỉ 0,5.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, Nguyễn Văn Sang, Trường Đại học Đông Đô)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅