Breaking News
pi 15880653287002123265206

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio) là gì?

Theo dõi FusionsuitesNews trên

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (tiếng anh: asset turnover ratio) là chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (asset turnover ratio) là gì?

Bạn đang xem: Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio) là gì?

hình minh họa (nguồn: bmindstoday)

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản

khái niệm

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản trong tiếng anh gọi là asset turnover ratio. 

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản đo lường giá trị doanh thu hoặc doanh số của công ty so với giá trị tài sản của công ty. tỉ lệ vòng quay tổng tài sản có thể được sử dụng như một chỉ số thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của một công ty để tạo ra doanh thu. 

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. ngược lại, nếu một công ty có số vòng quay tổng tài sản thấp, điều đó cho thấy công ty không sử dụng hiệu quả tài sản của mình để tạo ra doanh số.

Xem thêm: Chính sách tài chính (fiscal policy) là gì ?

công thức và các bước tính toán tỉ lệ vòng quay tổng tài sản

công thức tính tỉ lệ vòng quay tổng tài sản :

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (asset turnover ratio) là gì?

trong đó:

total sales = annual sales total: tổng doanh số năm;

beginning assets = assets at start of year: tổng tài sản đầu kì;

ending assets = assets at end of year: tổng tài sản cuối kì.

các bước tính toán:

trong công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản có sử dụng giá trị tài sản của công ty. Để xác định giá trị tài sản của công ty, trước tiên cần tính giá trị trung bình của tài sản trong năm. 

1. xác định giá trị tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán vào đầu năm. 

2. xác định số dư hoặc giá trị cuối cùng của tài sản của công ty vào cuối năm. 

3. cộng giá trị tài sản ban đầu và giá trị tài sản cuối với nhau và chia cho 2, sẽ được giá trị tài sản trung bình của năm. 

Xem thêm: Thiết kế bản vẽ thi công (Construction Drawing) là gì?

4. xác định tổng doanh số, giá trị này có thể được liệt kê dưới dạng doanh thu trong báo cáo kết quả kinh doanh. 

5. chia tổng doanh số hoặc doanh thu cho giá trị tài sản trung bình trong năm.

tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết gì?

thông thường, tỉ lệ vòng quay tổng tài sản được tính hàng năm. tỉ lệ vòng quay tài sản càng cao, công ty càng hoạt động tốt, vì chỉ tiêu này cao thể hiện rằng công ty đang tạo ra nhiều doanh thu trên mỗi đơn vị giá trị tài sản.

tỉ lệ vòng quay tài sản có xu hướng cao hơn đối với các công ty trong một số lĩnh vực nhất định so với các công ty khác. ví dụ, mặt hàng
chi phí thiết yếu và bán lẻ có cơ sở tài sản (asset base) tương đối nhỏ nhưng có khối lượng hàng bán cao. do đó, chúng có số vòng quay tổng tài sản trung bình cao nhất. 

ngược lại, các công ty trong các lĩnh vực như tiện ích và bất động sản có cơ sở tài sản lớn và tỉ lệ vòng quay tài sản thấp. 

vì chỉ tiêu này có thể có thay đổi lớn từ ngành này sang ngành khác, việc so sánh số vòng quay tổng tài sản của một công ty bán lẻ và một công ty viễn thông sẽ không hiệu quả lắm. so sánh chỉ có ý nghĩa khi chúng được thực hiện cho các công ty khác nhau trong cùng một lĩnh vực.

(tài liệu tham khảo: investopedia)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test