Breaking News
to trinh la gi

Tờ trình là gì? Tham khảo mẫu tờ trình thường dùng

Theo dõi FusionsuitesNews trên

Thứ Ba, 03/03/0932710037:09

Tăng giảm font chữ:

Bạn đang xem: Tờ trình là gì? Tham khảo mẫu tờ trình thường dùng

Tờ trình là một loại văn bản được dùng nhiều trong cơ quan Nhà nước. Mẫu tờ trình thường có bố cục đơn giản, tuy nhiên vẫn phải tuần thủ một số yêu cầu nhất định.

 

Tờ trình là gì?

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng chủ yếu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết tờ trình không phải việc khó nhưng yêu cầu người viết phải trình bày đủ các nội dung cần có như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, lý do viết tờ trình.

Ngoài ra, cần có các phương pháp kiến nghị đến cấp trên nhằm xin được xét duyệt một chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện một việc hay dự án nào đó.

Tờ trình phải có chữ ký và cam kết của người trình bày.

Nội dung tờ trình thường có bố cục gồm 3 phần:

Xem thêm: Aren Là Gì – Giáo Khoa Hóa Hữu Cơ: Aren

Phần 1: Phần mở đầu nêu rõ lý do cần phải làm tờ trình;

Phần 2: Đưa ra các ý kiến đề xuất.

Phần 3: Kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất. 

Mẫu Tờ trình thường dùng hiện nay


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/03/mau-to-trinh-mua-sam_0932710037.doc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ….…..

Trường…………………..

Số……../………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…………, ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi

– Phòng Giáo dục và Đào tạo……….

Xem thêm: ” Sweepstakes Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Sweepstake Là Gì, Nghĩa Của Từ Sweepstake

– Phòng Tài chính………..

– Chủ tịch UBND huyện……….

Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………………………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ……..

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường …………………………………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ……………………………. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 0932710037đ/bộ = 0932710037

– Tổng cộng: 0932710037 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện …………

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test