trâm anh thế phiệt nghĩa là gì?

tram anh the phiet nghia la gi