Treasury Department là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

treasury department la gi

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Treasury Department là gì?

Quản lý ngân quỹ (hay hoạt động ngân quỹ) bao gồm quản lý nắm giữ của doanh nghiệp, với mục tiêu cuối cùng là quản lý thanh khoản của công ty và giảm thiểu rủi ro hoạt động, tài chính và uy tín. Quản lý kho bạc gồm các hoạt động thu thập, giải ngân, tập trung, đầu tư và tài trợ của một công ty. Trong các công ty lớn hơn nó cũng có thể bao gồm giao dịch trái phiếu, tiền tệ, các công cụ tài chính phái sinh và quản lý rủi ro tài chính liên quan.

Bạn đang xem: Treasury Department là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Xem thêm: Doe Là Gì – Thiết Kế Và Phân Tích Thử Nghiệm (Doe

 • Treasury Department là [Mỹ] Bộ Tài Chính.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Treasury Department nghĩa là [Mỹ] Bộ Tài Chính.

Đối với các tổ chức phi ngân hàng, thuật ngữ quản lý ngân quỹ và quản lý tiền mặt đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, trong khi trên thực tế, phạm vi quản lý ngân quỹ lớn hơn (gồm các hoạt động tài trợ và đầu tư được đề cập ở trên). Nói chung, hoạt động ngân quỹ của một công ty nằm dưới sự kiểm soát của CFO, phó chủ tịch / Giám đốc tài chính hoặc thủ quỹ và được xử lý hàng ngày bởi nhân viên kho bạc, kiểm soát viên hay người điều phối của tổ chức.

Definition: Treasury management (or treasury operations) includes management of an enterprise’s holdings, with the ultimate goal of managing the firm’s liquidity and mitigating its operational, financial and reputational risk. Treasury Management includes a firm’s collections, disbursements, concentration, investment and funding activities. In larger firms, it may also include trading in bonds, currencies, financial derivatives and the associated financial risk management.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Treasury Department

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Treasury Department là gì? (hay [Mỹ] Bộ Tài Chính nghĩa là gì?) Định nghĩa Treasury Department là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Treasury Department / [Mỹ] Bộ Tài Chính. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Xem thêm: KDC là gì? Ý nghĩa của từ kdc

  Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
  Danh mục: Hỏi đáp ✅