Breaking News
tu dien viet viet

“tương tư” là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm

[external_link_head]

tương tư"tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– tt. Nhớ da diết không lúc nào nguôi (thường là với người yêu): ốm tương tư Một ngày nặng gánh tương tư một ngày (Truyện Kiều).

[external_link offset=1]

hdg. Nhớ nhau khi yêu. Bệnh tương tư.


Tầm nguyên Từ điển

Tương Tư

Tương: cùng, Tư: nhớ tưởng. Tưởng nhớ nhau. Một ngày nặng gánh tương tư một ngày. Kim Vân Kiều

"tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

[external_link offset=2]

"tương tư" là gì? Nghĩa của từ tương tư trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

tương tư

tương tư

  • adj
    • lovesick[external_footer]

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us